Gå til indhold
Forside > Udgivelser

Søg i udgivelser fra Socialstyrelsen

Her søger du kun i udgivelserne.
2011 | Psykiske vanskeligheder

Isbryderprojektet

Projektets overordnede formål var at klæde kommunerne bedre på til at finde de isolerede sindslidende, skabe kontakt til dem og bane vejen til andre sociale og behandlingsmæssige tilbud.

2011 | Forebyggelse og tidlig indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats. Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen

Læs om udviklingen og afprøvningen af opsporingsmodellen, der er baseret på den nyeste forskningsmæssige viden om opsporing af socialt udsatte børn

2010 | Udviklingshæmning

Kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede

Denne publikation indeholder syv vejledende standarder til brug for indsatsen over for voksne udviklingshæmmede (eller personer, hvis tilstand må ligestilles hermed), som enten har en forvaringsdom eller er anbragt i varetægtssurrogat.

2010 | Dokumenterede metoder børn og unge

Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 2

Undersøgelsen udgør anden del af en evaluering af programserien "De Utrolige År" i Danmark, og fokuserer på effekten og metodeloyaliteten i De Utrolige År: fokus på det positive samvær.

2010 | Forebyggelse og tidlig indsats

10 gode råd - udsatte børn og unges fritidsliv

Med idékataloget 10 gode råd vil Servicestyrelsen gerne inspirere til udvikling af ny praksis og metoder i arbejdet med udsatte børn og unges fritidsliv.

2010 | Ordblindhed

Evaluering af projekt Læsemakker

Projekt Læsemakker er et projekt i 3 faser, der kørte fra 2007-2010.

2010 | Anbringelse

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår. Afrapportering

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne fra en kort-lægning af plejefamiliers vilkår i Danmark, som er foretaget i forbindelse med Barnets Reform.

2010 | Senfølger af seksuelle overgreb

Årsstatistik 2009 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om senfølgecentrene, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

2010 | Efteruddannelse

Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 6

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 6.

2010 | Efteruddannelse

Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - afsluttende hovedrapport

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er den afsluttende hovedrapport.

2010

Verbal dyspraksi

Rapporten belyser den viden, der findes om børn og unge med verbal dyspraksi og den indsats som professionelle yder i forhold til denne målgruppe.

2010 | Menneskehandel

Au pair og menneskehandlet?

2010 | Prostitution

Migrantprostitution i Danmark (Notat)

Prostitutionsfeltet er komplekst og under løbende forandring over tid.

2010 | Prostitution

Når mønstret brydes.

Kompetencecenter Prostitution blev etableret i 2005 og er en del af Servicestyrelsen. Psykologordningen indeholder gratis psykologbehandling og er et af flere forskellige tilbud, som kompetencecentret har til prostituerede og tidligere prostituerede.

2010 | Prostitution

Prostitutionens omfang og former (Notat)

Prostitutionens omfang er løbende genstand for politisk debat, mediernes interesse, og kan siges at have en generel samfundsmæssig interesse.

2010 | Prostitution

Prostitution i Danmark: Årsrapport 2009

Med denne årlige rapport om prostitution i Danmark beskriver Servicestyrelsen.

2010 | Prostitution

Prostitution på massageklinik - risici og fastholdende faktorer

Ønsket med denne rapport er at opsamle den eksisterende viden på prostitutionsfeltet.

2010 | Prostitution

Alt det, du ikke ser

Undersøgelser viser, at ca. 2% af unge mellem 15 - 18 år sælger sex. Det er både piger og drenge. Filmen er tænkt til undervisningsbrug og skal inspirere studerende til at arbejde med området både under og efter studiet. Filmen lægger op til debat om, hvordan fagpersoner kan hjælpe socialt belastede unge ud af prostitution.

2010 | Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Business case for ABT-projekt om forflytning

Servicestyrelsen har i perioden fra januar 2009 til december 2010 gennemført ABT- projektet om afprøvning af nye hjælpemidler til forflytning af borgere på plejecentre og i hjemmeplejen i kommunerne.

Viser 861-880 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / ... / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / ... / 50
Sidst opdateret 25/05 2021