Gå til indhold
Forside > Udgivelser

Søg i udgivelser fra Socialstyrelsen

Her søger du kun i udgivelserne.
2009 | Senfølger af seksuelle overgreb

Årsstatistik 2008 Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om senfølgecentrene, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

2009 | , ,

Husker du?

Om anvendelse af minder og erindringer i plejen af ældre – En undersøgelse af reminiscensmetoden

2009 | , ,

Konsekvenser ved anvendelse af reminiscens

Resultaterne at dette randomiserede interventionsstudie har vist, at anvendelse af reminiscens har en potentielt positiv virkning pa både beboere og plejepersonalet pa plejeenheder.

2009 | Efteruddannelse

At blive til noget: Kulturelle livsbaner og social selektion i daginstitutionen

Udgivelsen indeholder to artikler, der bearbejder indtryk fra en pædagogisk og sociologisk rejse gennem en stor dansk provinsby

2009 | Efteruddannelse

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Projektet er et udviklingsprojekt, der sigter på udvikling og kvalificering af underviserne gennem praksisforløb i et antal kommuner. Projektet skal skabe grundlag for et forskningsprojekt om, hvorledes sagsbehandlere håndterer relationen til leverandører i deres myndighedsudøvelse.

2009 | Efteruddannelse

Systematisk sagsbehandling i børnesager

I denne udgivelse kan du læse om systematisk sagsbehandling i børnesager.

2009 | Efteruddannelse

Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 4

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 4.

2009 | Efteruddannelse

Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 3

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 3.

2009 | Dokumenterede metoder børn og unge

Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 1

Denne rapport udgør første del af en evaluering af programserien "De Utrolige År". Formålet er at tilvejebringe viden om udgangspunkt for implementeringen og den praktiske implementering.

2009 | , Magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse i demensomsorg (Beslutningstagere)

Viden om arbejdet med socialpædagogisk praksis i demensomsorg er vigtig, når man skal undgå brug af magt overfor borgere med demens. Så kort kan det siges, og det kan siges med eftertryk, da Socialstyrelsen i en årrække har samarbejdet med fagfolk om at opbygge og udvikle viden om netop denne måde at arbejde med at give demente borgere den rette pleje og omsorg.

2009 | , Magtanvendelse

Reduktion af magtanvendelse. Socialpædagogikken som mulighed i demensomsorg (Fagpersoner)

Denne udgivelse kan give støtte og inspiration, når man arbejder med socialpædagogisk praksis i demensomsorgen og øget fokus på magtanvendelsesreglerne og refleksion i forbindelse med omsorg og pleje af borgere med demenssygdomme.

2009 | , Magtanvendelse

SPiDO: Udvikling af socialpædagogik i demensomsorg (Undervisere)

Arbejdet med socialpædagogisk praksis i demensomsorg er vigtigt, når man skal undgå brug af magt overfor demente borgere. Så kort kan det siges, og det kan siges med eftertryk, da Socialstyrelsen i en årrække har samarbejdet med fagfolk om at opbygge og udvikle viden om netop denne måde at arbejde med at give demente borgere den bedste omsorg, og samtidig minimere brug af magt.

2009 | Vold i nære relationer

LOKK voksenstatistik 2008: kvinder på krisecenter

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder og børn, der bor på krisecenter.

2009 | Vold i nære relationer

Voldsramte kvinders arbejdsliv

Herværende undersøgelse er et led i Regeringens ”Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008”.

2009 | Prostitution

Aspekter ved prostitution

I denne publikation er udgangspunktet de mange kvinder, som Kompetencecenter Prostitutions medarbejdere har mødt i det opsøgende arbejde og den viden og erfaring, der er blevet indsamlet undervejs.

2009 | Prostitution

Notat om prostitutionskunder

Mindst 5.500 kvinder og mænd prostituerer sig i Danmark.

2009 | Prostitution

Status 2008 - Kompetencecenter Prostitution

Kompetencecenter Prostitution er et nationalt center, der fungerer som nøgleaktør på prostitutionsområdet.

2009 | Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Borgeres mobilitet og deltagelse efter tildeling af rollator - Odenserapporten

Samarbejdsprojekt mellem Odense kommune og Hjælpemiddelinstituttet.

2009 | Døvblindhed, Hørehandicap

Unge med høretab - litteraturstudie

Litteraturstudie som giver overblik over viden om unge med høretab.

2009 | Døvblindhed

Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed

Faghæfte som omhandler, hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom.

Viser 881-900 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / ... / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / ... / 50
Sidst opdateret 25/05 2021