Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Voldsramte kvinders arbejdsliv

Voldsramte kvinders arbejdsliv: En undersøgelse af sammenhængen mellem partnervold og marginalisering på arbejdsmarkedet

Herværende undersøgelse er et led i Regeringens ”Handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008”.
Voldsramte kvinders arbejdsliv

Undersøgelsen har til formål at se på, hvilke konsekvenser partnervold har for voldsramte kvinders arbejdsliv.
Publikationen er udgivet for Minister for Ligestilling af Servicestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen.


Hent publikationen