Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Forløbsbeskrivelse: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner eller regioner kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Du kan bl.a. læse om, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, og hvordan man bedst samarbejder og koordinerer borgerens samlede forløb.
Forløbsbeskrivelse: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne kan tilrettelægge forløbet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Den ramte borger og eventuelle pårørende skal inddrages fra start til slut for at fremme udbyttet af rehabiliteringsindsatsen. Det afgørende for borgerens samlede forløb er, at kombinationen af indsatser og metoder retter sig mod de funktionsnedsættelser og behov, som den enkelte borger har. Der skal ikke kun være fokus på at genoptræne borgerens gangfunktion – der skal også være fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden – altså på ’det hele menneske’.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i august 2016.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (pdf-format).


Hent publikationen

Forløbsbeskrivelsen for læsere der benytter sig af synshjælpemidler: