Gå til indhold
Forside > Udgivelser > VISO Kommunesurvey 2019

VISO Kommunesurvey 2019

VISO gennemfører hvert år en survey i kommunerne for at få viden om, hvorvidt rådgivningen opfylder kommunernes behov.

Kommunerne angiver i alle svarene stor og fortsat stigende tilfredshed med VISOs rådgivning. Kommunerne oplever bl.a., at rådgivningen svarer til deres behov, og at rådgivningen bidrager til at skabe de ønskede forandringer. Det er meget tilfredsstillende set i lyset af, at rådgivningen ydes til borgere og fagpersoner, som skal håndtere meget komplekse sociale problemstillinger.

Det er tredje år VISO har foretaget en kommunesurvey. Årets undersøgelse er lavet i september og 86 kommuner har svaret.

Hovedresultaterne er:

  • Stigende andel vurderer, at forløbet med VISO overordnet har været tilfredsstillende 96 pct. af respondenterne vurderer, at forløbet overordnet har været tilfredsstillende (66 pct. svarer i høj grad og 30 pct. i nogen grad). I 2018 var andelen i alt på 93 pct.
  • Stigende andel vurderer, at forløbene bidrager til at skabe den ønskede forandring 91 pct. af respondenterne vurderer, at forløbene bidrager til at skabe den ønskede forandring (45 pct. svarer i høj grad og 46 pct. i nogen grad). Der er tale om en stigning, da andelen i 2018 var på i alt 86 pct.

Hent publikationen