Socialstyrelsens Vidensdeklaration

Med Vidensdeklarationen kan aktører på det sociale område - særligt kommunerne - danne sig overblik over vidensgrundlaget bag en konkret social indsats eller metode.

Hvad er Vidensdeklarationen?

Vidensdeklarationen er et værktøj, som har til formål at vejlede om vidensgrundlaget for indsatser og metoder på det sociale område.

Vidensdeklarationen anvendes til at deklarere eller vurdere viden på fem dimensioner:

  • viden om målgruppen
  • viden om metode
  • viden om implementering
  • viden om effekt
  • viden om økonomi

Formålet med Vidensdeklarationen

Det kræver et stærkt vidensgrundlag at kunne yde den rette indsats eller metode i forhold til en bestemt målgruppe eller social problemstilling.

Vidensdeklarationen giver et overblik, der skal gøre det lettere at træffe beslutning om, hvorvidt en social indsats eller metode skal anvendes og implementeres.


Hent publikationen