Forside > Udgivelser > Vejledning til skolen - elever med høretab i folkeskolen

Vejledning til skolen - elever med høretab i folkeskolen

Faghæfte, der beskriver, hvilke forhold og indsatser der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen.
Vejledning til skolen - elever med høretab i folkeskolen

Denne vejledning tager afsæt i temaerne fra en rapport udarbejdet af det tidligere Videnscenter for Hørehandicap, "Børn i medvind og modvind" (2008), som blev til på baggrund af interviews med børn, forældre, skoleledere, lærere og talehørekonsulenter.

Undersøgelsen gav et godt grundlag for at identificere, hvilke forhold og indsatser, der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen. Denne "god praksis" som rapporten dokumenterede, er suppleret med de to forfatteres indgående viden og mangeårige erfaringer med vejledning og rådgivning til forældre og skole om børn med høretab.


Hent publikationen