Forside > Udgivelser > Vejledning til omkostningsvurdering

Omkostningsvurdering af sociale indsatser

Publikationen beskriver, hvordan du kan lave en omkostningsvurdering af sociale indsatser – herunder de beregningsprincipper, som Socialstyrelsen anbefaler du lægger til grund for din beregning. Derudover beskriver publikationen også, hvordan du kan anvende Socialstyrelsens Omkostningsmodel til formålet.

Socialstyrelsen bidrager med viden om sociale indsatser, der kan understøtte kommunerne og andre aktører i deres arbejde på det sociale område. 

Viden om økonomi

Viden om økonomi indebærer to elementer: 1) Et estimat for omkostningerne til opstart og drift af indsatsen og 2) et estimat for de økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens effekt på borgerne. Denne publikation vedrør første element og beskriver, hvordan du kan opgøre omkostninger forbundet med indsatsen.

For viden om andet element henvises til Socialstyrelsens retningslinjer for økonomiske analyser.

Omkostningsvurdering af sociale indsatser

En omkostningsvurdering af en social indsats fastlægger de samlede omkostninger ved at opstarte og drifte en indsats. For at lave en omkostningsvurdering kræver det en konkret afgrænset indsats, hvor du har viden om det ressourceforbrug, som er nødvendig for indsatsen. Det kan fx være hvilken type medarbejdere, der er brug for, hvor mange timer de skal bruge på indsatsen, hvorvidt de skal uddannes, om der er behov for materialer eller it-udstyr osv.

Socialstyrelsens Omkostningsmodel

Socialstyrelsen har udviklet et redskab, der kan hjælpe dig med at lave en omkostningsvurdering af en social indsats. Omkostningsmodellen er bygget på samme principper for omkostningsvurderinger, som beskrives i denne publikation. Denne publikation indeholder en vejledning til, hvordan du kan bruge modellen. Den nyeste version af modellen kan hentes ved at bruge nedenstående link.

Gå til Socialstyrelsens Omkostningsmodel


Hent publikationen