Forside > Udgivelser > Vejledning til forældre - høretab i folkeskolen

Vejledning til forældre - børn og unge med høretab i folkeskolen

Faghæfte, der beskriver, hvilke forhold og indsatser der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen.
Vejledning til forældre - høretab i folkeskolen

Denne vejledning tager afsæt i temaerne fra videnscentrets rapport ”Børn i medvind og modvind” (2008), som blev til på baggrund af interviews med børn, forældre, skoleledere, lærere og talehørekonsulenter. Undersøgelsen gav et godt grundlag for at identificere, hvilke forhold og indsatser der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen. Denne ”god praksis”, som rapporten dokumenterede, er suppleret med de to forfatteres indgående viden og mangeårige erfaringer med vejledning og rådgivning til forældre og skole om børn med høretab.

I denne reviderede 2.udgave er anvendt en del nye billeder samt tilføjet et afsnit om tiden efter folkeskolen, et afsnit om høretab og andre funktionsnedsættelser samt foretaget en opdatering af nyttige hjemmesider samt referencer.


Hent publikationen