Forside > Udgivelser > Vejledning til forældre - børn med høretab i børnehave

Vejledning til forældre - børn med høretab i børnehave

Dette hæfte er en vejledning i, hvorledes en børnehave kan skabe gode pædagogiske og fysiske rammer for et barn med høretab, så barnets udvikling og trivsel i fællesskabet med de andre børn får så gode betingelser som muligt.
Vejledning til forældre - børn med høretab i børnehave

Af samtlige børn, der hvert år begynder i et almenpædagogisk dagtilbud, udgør børn med høretab kun en lille del. Derfor kan det være en udfordring for den enkelte børnehave at have opmærksomheden rettet mod de særlige vanskeligheder og behov, et barn med høretab har. Både leder og pædagoger vil formodentlig have brug for specifikke forslag til, hvorledes man skaber gode rammer for et barn, som ikke hører på lige fod med andre børn.


Hent publikationen