Forside > Udgivelser > Validerede instrumenter

Validerede instrumenter i igangværende evalueringer

Publikationen giver overblik over validerede instrumenter i igangværende evalueringer.

Socialstyrelsen ønsker at fremme, at der bruges velegnede, validerede instrumenter til vurderinger af resultater og effekter i evalueringer af sociale metoder og indsatser.

Hensigten er dels at sikre datakvaliteten, dels at gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer om de samme problemstillinger.

I publikationen findes en liste over, hvilke validerede instrumenter der anvendes i igangværende evalueringer, der er bestilt af eller udføres af Socialstyrelsen i forbindelse med metodeudvikling og –afprøvning. Det fremgår også, hvem der gennemfører evalueringerne og dermed kan tænkes at have nyttige erfaringer med at anvende instrumenterne.

Der er suppleret med oplysninger om løbende monitoreringer mv. samt med enkelte eksempler på afsluttede evalueringer, hvor der er anvendt validerede instrumenter.


Hent publikationen