Forside > Udgivelser > Unge med høretab på vej til ungdomsuddannelse

Unge med høretab på vej til ungdomsuddannelse - Samarbejde og videndeling mellem PPR, specialkonsulenter og UU

Denne rapport formidler erfaringer fra et projekt i Socialstyrelsen, som havde til formål at facilitere processer, der kan kvalificere og forbedre uddannelsesvejledningen til unge med høretab.
Unge med høretab på vej til ungdomsuddannelse

Hensigten med rapporten er, dels at beskrive konkrete projekterfaringer, og dels at stille erfaringerne til rådighed for drøftelse af hvorvidt erfaringerne kan bruges til at skabe bedre vilkår for flere unge med funktionsnedsættelse.

Rapporten kan inspirere til, at PPR og specialkonsulenter (hvor det er muligt) generelt i højere grad medtænkes, inddrages og bringer sig selv i spil som centrale samarbejdspartnere med handicapspecifik viden, til gavn for alle unge med funktionsnedsættelse, på vej til ungdomsuddannelse.


Hent publikationen