Forside > Udgivelser > Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud

Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud

I bogen præsenteres bidrag, der refererer til den nyeste viden og forskning indenfor området udsatte børn og sprogarbejde.
Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud

Fra 2007 blev kommunerne via dagtilbudsloven forpligtede til at tilbyde alle 3-årige børn en sprogvurdering og iværksætte sprogunderstøttende aktiviteter. Der er lagt op til, at sprogvurderingen kan foregå i dagtilbudene, da langt de fleste 0-5 årige børn går i dagtilbud. Dette undervisningsmateriale indgår i et efteruddannelsesinitiativ, som Servicestyrelsen har iværksat for Indenrigs- og Socialministeriet. Formålet med uddannelsesinitiativet er at udvikle det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet med udsatte børn i dagtilbud. Dette indebærer en kvalificering af personalets kompetencer i forhold til at foretage sprogvurderinger og udvikle børnenes sproglige kompetencer.

Hensigten med nærværende bog er at formidle et undervisningsmateriale, der kan indgå som litteratur til uddannelsespakken, særligt de lange uddannelser på diplomniveau.


Hent publikationen