Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Tjekliste for leverandøraftaler

Tjekliste for leverandøraftaler

Tjeklisten er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend tjeklisten i kommunens arbejde med understøttelse af organisering og tværfagligt samarbejde.
Tjekliste for leverandøraftaler

At udarbejde en leverandøraftale har til formål at beskrive rammer, roller og ansvarsfordeling imellem leverandøren og kommunen som myndighed.
Denne checkliste kan bruges ved igangværende aftaler eller kommende aftaler, således at begge parter er bekendte med forventninger mm. Det skal bemærkes, at lovgivningens frister altid skal overholdes, fx vedrørende opfølgning i sagerne.

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


Hent publikationen