Forside > Udgivelser > Syv sigtepunkter for implementering af ICS

Syv sigtepunkter for implementering af ICS

De syv sigtepunkter for implementering af ICS er tænkt som en tjekliste til kommuner, der skal i gang med at anvende ICS i sagsbehandlingen.

At arbejde efter ICS betyder, at arbejde efter en fælles struktur med fælles begreber, som er illustreret i ICS-trekanten. Strukturen kommer også til udtryk i ICS blanketterne, hvor begreberne anvendes til at guide sagsbehandleren gennem de forskellige sagsprocesser. Selv om de syv sigtepunkter til implementering beskrives selvstændigt, er det centralt at ICS ikke står alene. ICS skal integreres med den måde der i forvejen arbejdes på. ICS bør medtænkes som en naturlig del af den kollegiale sparring, de socialfaglige møder, den faglige opkvalificering og den faglige udvikling man i øvrigt har i kommunen. 


Hent publikationen