Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Svære anbringelsessager (pjece)

Svære anbringelsessager (pjece)

Hvad kan vi lære af de mest komplicerede anbringelsessager? Denne pjece fortæller dig, hvad der er vigtige opmærksomhedspunkter i svære anbringelsessager.

Kommunerne henvender sig til VISO – Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, når anbringelsessager er blevet så komplicerede og udfordrende, at sagsbehandlerne ikke ved, hvad de skal stille op for at støtte barnet bedst muligt. Udfordringerne kan handle om, at anbringelsen er ved at bryde sammen, at barnet eller den unge er i svær mistrivsel, har skolevægring eller udviser risikoadfærd, som er svær at håndtere for anbringelsessted eller skole. Erfaringer fra 22 udvalgte VISO-rådgivningsforløb og interviews med VISO-specialister bliver opsamlet i både en rapport og en ’Kort fortalt’-pjece, som er udarbejdet for VISO, Socialstyrelsen.

Pjecen opsamler de væsentligste opmærksomhedspunkter i arbejdet med svære anbringelsessager:

  • Involver barnet og familien
  • Foretag tidlig og grundig udredning
  • Skab gensidig forståelse og forpligtelse i samarbejdet
  • Giv støtte til barnets nære netværk
  • Sikr at specialiserede og tværfaglige kompetencer er til stede
  • Foretag langsigtet planlægning af barnet/den unges videre forløb.

Undersøgelsens resultater er også formidlet i en længere rapport

Se video med VIVE-forsker, der fortæller om undersøgelsen


Hent publikationen


Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med skal udfyldes