Forside > Udgivelser > Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Formålet med denne pjece er at give et overblik overreglerne om forældre- og ungepålæg.
Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge

Som et led i en forstærket indsats for at forebygge og bryde negative adfærdsmønstre hos børn og unge, fik kommunerne i 2006 mulighed for at træffe afgørelse om at anvende forældrepålæg over for børnenes forældre. Formålet med reglerne er at tydeliggøre forældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling. Reglerne skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig dette ansvar og yder den nødvendige støtte til deres børn.
I 2009 er der desuden indført regler om ungepålæg målrettet unge i alderen 12-17 år. Reglerne skal gøre det klart for barnet eller den unge, at kommunen stiller krav til den pågældende.
Reglerne for forældre- og ungepålæg giver kommunerne mulighed for gennem en mere insisterende indsats at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud – og som ikke ønsker at samarbejde om løsningen af deres problemer.

For en uddybende gennemgang af reglerne henvises til “Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier” - vejledning
nr. 3 til serviceloven fra 2011.Hent publikationen