Forside > Udgivelser > Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Udgivelsen er en mindre pjece, der giver et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg. Pjecen beskriver bl.a. betingelser, målgruppe, indhold og lovgrundlag.

Som et led i en forstærket indsats for at forebygge og bryde negative adfærdsmønstre hos børn og unge, fik kommunerne i 2006 mulighed for at træffe afgørelse om at anvende forældrepålæg over for børnenes forældre. 

Formålet med reglerne er at tydeliggøre forældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling. Reglerne skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig dette ansvar og yder den nødvendige støtte til deres børn.

I 2009 er der desuden indført regler om ungepålæg målrettet unge i alderen 12-17 år. Reglerne skal gøre det klart for barnet eller den unge, at kommunen stiller krav til den pågældende.

Reglerne for forældre- og ungepålæg giver kommunerne mulighed for gennem en mere insisterende indsats at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud – og som ikke ønsker at samarbejde om løsningen af deres problemer.

Formålet med pjecen er at give et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg. Pjecen beskriver bl.a. betingelser, målgruppe, indhold og lovgrundlag.


Hent publikationen


Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med skal udfyldes