Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier

Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier

I satspuljeaftalen i 2007 blev der afsat midler til at styrke indsatsen rettet mod kvinder og børn i familier med vold.

Satspuljeinitiativets samlede formål er at medvirke til at sikre og kvalificere indsatsen over for kvinder og børn i voldsramte familier både i opsporing og behandling og i udslusningen og efterværnet fra krisecentre.

Der er som led i udmøntningen af puljen gennemført en evaluering af de tre delprojekter. Nærværende rapport er den afsluttende rapport på evaluering af delprojekt 1 og 2.


Hent publikationen