Forside > Udgivelser > Stjernerne og Bossen

Stjernerne og Bossen: Erfaringsopsamling af Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen er en erfaringsopsamling af Musikprojektet Thorshøjgård i Københavns Amt. Musikprojektet er et efterværnsprojekt for en gruppe yngre tidligere døgninstitutionselever, der alle lever af førtidspension.

Musikprojektet Thorshøjgård hører under døgninstitutionen Thorshøjgård i Københavns Amt, som modtager elever i alderen 15 til 18-20 år, der er blevet karakteriseret som enten sent udviklede eller "Borderline"-unge.
Erfaringsopsamlingens mål at bidrage til metodeudvikling omkring efterværnsarbejde for tidligere døgnanbragte unge gennem:

• En vurdering af Musikprojektet på Thorshøjgårds samlede indsats og resultater sat i forhold til projektets egen projektbeskrivelse, herunder målsætningen:

1. at unge efter en udskrivelse bliver fastholdt i nogle udviklende situationer og forbliver en del af et eksisterende netværk, og
2. at de unge introduceres for nogle sfærer der ligger uden for institutionens rammer, samtidig med at de i projektet kan opnå en tryghed, sikkerhed og kontinuitet

• En opsamling af projektets erfaringer med metode, organisering og netværksdannelse


Hent publikationen