Forside > Udgivelser > Sproget kan styrkes!

Sproget kan styrkes!

Dette er en rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.
Sproget kan styrkes!

SPELL og Fart på sproget blev begge gennemført for at undersøge om det er muligt at understøtte sprogtilegnelsen hos børn dagtilbud i Danmark. Det skal ses i lyset af det tidlige sprogs betydning for senere læsning og for skolegang og senere muligheder.

I denne rapport præsenteres resultaterne af de første lodtrækningsforsøg i Danmark der har undersøgt effekten af systematiske og eksplicitte sprogindsatser i dagtilbud. Studierne er gennemført af forskere fra Syddansk Universitet og fra USA i samarbejde med Rambøll Management Consulting og Teknologisk institut.


Hent publikationen