Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Specialiserede plejefamilier. Viden- og inspirationskatalog

Specialiserede plejefamilier. Viden- og inspirationskatalog

Kataloget indeholder idéer og erfaringer med anvendelse af nye plejefamilietyper, der understøtter kommuners matchning mellem barn og familie.
Specialiserede plejefamilier. Viden- og inspirationskatalog

Viden- og inspirationskataloget samler resultaterne og erfaringerne fra et udviklingsprojekt og formidler gode redskaber og råd til, hvordan kommunerne lokalt kan styrke anvendelsen af specialiserede plejefamilier. Udover kommunernes erfaringer trækker kataloget på forskning og ekspertviden på området, og der er i forbindelse med udarbejdelsen gennemført interview med en række danske forskere, ligesom der er indsamlet forskningsresultater både fra Danmark og internationalt. Kataloget er målrettet ledere, familieplejekonsulenter og myndighedssagsbehandlere, der arbejder på plejefamilieområdet.


Hent publikationen