Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Socialpædagogisk Praksis i Demensforsorg forebygger magtanvendelse

Socialpædagogisk Praksis i Demensforsorg forebygger magtanvendelse

Demensområdet er i lighed med andre omsorgsområder, der traditionelt har været præget af en medicinsk-sundhedsfaglig vinkel på opgavevaretagelsen, i stigende grad kommet under pres med krav om integration, normalisering og individualisering af indsatsen.
Socialpædagogisk Praksis i Demensforsorg forebygger magtanvendelse

Socialpædagogikkens indgang til indsatsen på demensområdet er magtanvendelsesproblematikken. To overordnede hensyn eller værdier er bærende på området: Den ene er værdien ”omsorg”, den anden er ”selvbestemmelsesretten”. De to værdier mødes i det, der her kaldes magtanvendelsesproblematikken.


Hent publikationen