Forside > Udgivelser > Sociale indsatser i dagtilbud

Sociale indsatser i dagtilbud. Kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde

I forbindelse med dagtilbudsaftalen 2017, er der som en del af initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser” udarbejdet en kortlægning af forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde.

Som en del af dagtilbudsaftalen 2017 Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet, er der afsat i alt 58 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Forsøgene skal fokusere på samarbejde mellem dagtilbud og hhv. sundhedsplejersker, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører.

Et led i dette initiativ har været at udarbejde en kortlægning, der har til formål at give indsigt i og overblik over forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og hhv. sundhedspleje, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører.  

Kortlægningen af udarbejdet af VIVE og består af:

  • en tværgående analyse af praksisser for samarbejde om sociale indsatser i dagtilbud
  • en forsknings- og litteraturkortlægning på baggrund af en systematisk afsøgning i dataaser og andre videnskilder på området
  • en kvalitativ undersøgelse og beskrivelse af 13 lovende praksisser for samarbejde udvalgt på baggrund af en survey, der er gennemført blandt landets kommuner

Hent publikationen