Forside > Udgivelser > Social Fokus: Efterværn. Overgang til voksenlivet

Social Fokus: Efterværn. Overgang til voksenlivet

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og især for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være særligt svær.
Social Fokus: Efterværn. Overgang til voksenlivet

Serviceloven åbner for en bred vifte af muligheder for at støtte tidligere anbragte i overgangen til et selvstændigt voksenliv, og mange kommuner arbejder med at udvikle deres efterværnsindsats. Dette nummer af Social Fokus giver indblik i noget af den viden, der findes på området, og yderligere inspiration til det fortsatte arbejde.


Hent publikationen