Forside > Udgivelser > Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn

Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn

Håndbogen om sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn er skrevet til ansatte ved de sociale myndigheder og boformer samt aktivitetstilbud, som arbejder med målgruppen.

Håndbogen om sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn er skrevettil ansatte ved de sociale myndigheder og boformer samt aktivitetstilbud, som arbejder med målgruppen.


Hent publikationen