Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold

Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

Inspirationskataloget sætter fokus på temaet seksuelle overgreb mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet og inspirerer med cases og dilemmaer, der kan give de faglige debatter på anbringelsesstederne et fælles udgangspunkt.
Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold

Inspirationskataloget er et katalog med inspiration til arbejdet med det skriftlige beredskab på døgninstitutionen, opholdsstedet og i plejefamilien. Det kan også bruges til faglige drøftelser omkring temaet på personalemøder, temadage og lignende, og det kan bruges som fagligt opslagsværk.

Inspirationskataloget består af en række kapitler, som på hver sin måde bringer læserne omkring alle relevante dele af temaet seksuelle overgreb mod børn.

Inspirationskataloget har sit hovedfokus på temaet seksuelle overgreb, men rummer også afsnit
om fysisk/psykisk vold mod børn og unge under 18 år. Sager om seksuelle overgreb er erfaringsmæssigt de vanskeligste at arbejde med – ikke mindst fordi det er så stærkt tabuiseret et område.

Erfaringen viser også, at netop det tema i særlig grad påvirker fagpersoner, der arbejder med
børn og unge.


Hent publikationen