Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution

Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution

En rapport om forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner på baggrund af en konkret sag i Århus Kommune 2007.
Seksuelle overgreb mod børn i en daginstitution

I maj 2007 kom en børnehave i Århus Kommune i offentlighedens søgelys, fordi det blev afsløret, at en medarbejder igennem en periode havde begået seksuelle overgreb på flere børn i institutionen. 

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af denne sag for at sikre, at man uddrog den fornødne læring af den ulykkelige sag, så både børnenes, forældrenes og de involverede ansattes dyrekøbte erfaringer fra forløbet kunne bidrage til at kvalificere kommunens indsats på området fremover.

Overordnet set viser undersøgelsen, at selv om intet kommunalt beredskab kan fjerne de belastninger, som børnene, familierne og de berørte medarbejdere har oplevet, har karakteren og kvaliteten af et kommunalt beredskab stor indflydelse på at dæmpe og begrænse en række af de følgebelastninger, som sager af denne karakter afstedkommer.


Hent publikationen