Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier

Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier: en rapport

Denne rapport skal virke som inspirationsgrundlag for de enkelte kommuner i forhold til styrkelse af sundhedsplejen og anden tidlig, tværfaglig indsats i forhold til at bryde den negative sociale arv.
 Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og spædbørnsfamilier

Rapporten er et resultat af en vidensindsamling, som UFC har foretaget på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmøntning af midler fra satspuljen til sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats. 

Selv om der i de senere år er iværksat lokale initiativer i kommunerne for at styrke en tidlig indsats fra sundhedsplejen i forhold til forskellige svage målgrupper, findes der ikke et overblik over disse initiativer og deres resultater. Derfor besluttede Indenrigs- og Sundhedsministeriet at iværksætte en central opsamling og videreformidling af den viden, der allerede foreligger.

Formålet med dette er bl.a. at skabe et kvalificeret grundlag for iværksættelsen af yderligere projekter ved udmøntningen af den del af satspuljen, som er afsat til sundhedsplejens andel af at bryde den negative sociale arv.

Det er tanken, at rapporten skal virke som appetitvækker og inspirationsgrundlag for de enkelte kommuner. Bl.a. gives der på baggrund af 81 projekter i en koncentreret form et indtryk af den viden og de erfaringer, der findes i praksis blandt sundhedsplejersker og andre faggrupper.


Hent publikationen