Forside > Udgivelser > Retningslinjer for økonomisk analyse

Retningslinjer for økonomisk analyse

Retningslinjerne danner udgangspunkt for økonomiske analyser af sociale indsatser.

Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for, hvordan man udfører økonomiske analyser af sociale indsatser.

Analyserne viser, hvad det koster at implementere og drifte sociale indsatser for forskellige aktører under forskellige forudsætninger.

Retningslinjerne er målrettet konsulenter, der udfører økonomiske analyser for Socialstyrelsen samt Socialstyrelsens egne medarbejdere.
Andre, der beskæftiger sig med økonomiske analyser af sociale indsatser, vil også kunne anvende dem som inspiration til at udføre analyserne. 


Hent publikationen