Forside > Udgivelser > Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne er en systematiseret samling af anvisninger til kommunerne og bygger på lovgivning og aktuelt bedste viden.
Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling giver kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og understøtter en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling med inddragelse af borgeren. Retningslinjerne skelner mellem lovbestemte forpligtelser for kommunerne og anbefalinger til god praksis.

Retningslinjerne indeholder blandt andet anvisninger til:

  • De enkelte elementer i et forløb for en borger, der modtager social stofmisbrugsbehandling
  • Indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling
  • Organisation, samarbejde og struktur i den sociale stofmisbrugsbehandling.


De nationale retningslinjer retter sig primært mod behandlere og ledere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan desuden anvendes af kommunale beslutningstagere og planlæggere som pejlemærker for en udvikling.

Borgere og brugerorganisationer kan i de nationale retningslinjer se Socialstyrelsens anbefalinger til god praksis.

De nationale retningslinjer findes både i en pdf fil og en webudgave.

Webudgaven finder du her på hjemmesiden.

Retningslinjerne som pfd fil finder du nedenfor.


Hent publikationen