Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Reglerne om magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i servicelovens kap. 21

Denne evaluering omhandler reglerne for magtanvendelse efter servicelovens kapitel 21.
Reglerne om magtanvendelse

Formålet med evalueringen er at tilvejebringe beslutningstagere, embedsværk og andre interessenter en viden om, hvorvidt intentionerne med loven efterleves, herunder om retssikkerheden er blevet bedre, og om omfanget af magtanvendelse er blevet reduceret. Endvidere er det evalueringens formål at afdække, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende. 


Hent publikationen