Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Redskaber målrettet skoleområdet

Redskaber målrettet skoleområdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge

Publikationen præsenterer to konkrete redskaber til det kriminalpræventive arbejde i skoleregi. Redskaberne kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.
Redskaber målrettet skoleområdet

Dette hæfte henvender sig særligt til beslutningstagere inden for skoleområdet, fx skoleledere og ledere i forvaltningen. Hæftet kan også fungere som inspiration til skolelærere, pædagoger og fremskudte socialrådgivere, der arbejder i skoleregi med kriminalitetsforebyggelse.

Hæftet præsenterer to redskaber, som kan bruges i det kriminalpræventive arbejde på den enkelte skole. Redskaberne har dog et bredere fokus end kriminalitetsforebyggelse, og de kan derfor anvendes til at identificere alle børn og unge, der er i risiko for generel mistrivsel. Redskaberne har begge et særligt fokus på at styrke skolernes systematiske og tidlige forebyggelse.

De to redskaber er udviklet med baggrund i forsk­ningsbaseret viden om risikofaktorer og på baggrund af erfaringer fra medarbejdere på skoleområdet, som arbejder med forebyggelsesindsatser ift. børn og unge i risiko. Redskaberne kan bruges i den form, de er præsenteret i, eller som inspiration til at udvikle egne lokale redskaber.

Hæftet rummer:

  • Kort introduktion til risikofaktorer
  • Beskrivelse af de to redskaber
  • Anbefalinger til anvendelsen

Hæftet er ét ud af tre hæfter. De øvrige to hæfter er målrettet hhv. SSP-samarbejdet og det boligsociale arbejde. 


Hent publikationen