Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Ramme for implementering

Ramme for implementering - Socialstyrelsens implementeringsguide

Guiden har til formål at understøtte Socialstyrelsens samarbejde med andre om at bruge den aktuelt bedste viden om implementering.

Socialstyrelsens implementeringsguide kan hjælpe med at identificere de faktorer, der skal være særligt opmærksomhed på i implementeringsprocesser. Guiden er generisk, hvilket vil sige, at guiden er relevant at bruge inden for alle former for implementeringsprocesser.

Formålet med guiden er at understøtte Socialstyrelsens samarbejde med andre om at bruge aktuelt bedste viden om implementering. Guiden bygger på den nyeste litteratur om implementering samt på erfaringer indsamlet på tværs af Socialstyrelsen.

Guiden er bygget op om fire niveauer for implementering:

  • Individuelt niveau – Kompetencer
  • Interpersonelt niveau – Kultur
  • Institutionelt niveau – Kommune
  • Infrastrukturelt niveau - Kontekst

De fire niveauer er samlet set med til at beskrive det ”landskab”, som en given implementeringsproces foregår i og dermed de elementer, som påvirker og bliver påvirket af implementeringsprocessen.

Guiden indeholder desuden en række refleksionsspørgsmål, der har til hensigt at sikre, at der er taget højde for de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende implementeringsprocesser.


Hent publikationen