Forside > Udgivelser > Omkostningsvurdering

Quickguide til omkostningsvurderinger

Guiden anvendes til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder.

Socialstyrelsen har fokus på at udvikle og implementere sociale indsatser og metoder, der er veldokumenterede, og som baseres på viden om målgruppe, metode, implementering, effekter og økonomi.

Viden om den økonomiske dimension indebærer optimalt set to elementer: Et estimat for omkostninger til implementering og drift af indsatsen og et estimat for de økonomiske konsekvenser, der følger af indsatsens effekter.
Denne quickguide vedrører det første element – altså hvad indsatserne koster.

Guiden beskriver de principper, der skal lægges til grund for Socialstyrelsens vurderinger af indsatser og metoders omkostninger.

Guiden er henvendt til konsulenter og andre, der laver omkostningsvurderinger, som skal anvendes af
Socialstyrelsen.


Hent publikationen