Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Retningslinjer for økonomiske analyser

Retningslinjer for økonomiske analyser af sociale indsatser

Publikationen beskriver Socialstyrelsens retningslinjer for at lave økonomiske analyser af sociale indsatser. Publikationen indeholder retningslinjer for omkostningsanalyser og økonomiske evalueringer. Derudover præsenteres Socialstyrelsens værktøjer, som kan bruges til at gennemføre de forskellige økonomiske analyser.

Socialstyrelsen bidrager med viden om sociale indsatser, der kan understøtte kommunerne og andre aktører i deres arbejde på det sociale område. Viden om økonomi i relation til sociale indsatser er vigtig beslutningsstøtte for kommuner og leverandører.

Denne publikation beskriver Socialstyrelsens retningslinjer for at lave økonomiske analyser af sociale indsatser. Retningslinjerne er målrettet alle, der beskæftiger sig med økonomiske analyser af sociale indsatser. 

Type af økonomiske analyser

Begrebet "økonomiske analyser" betegner en analyse af de omkostninger, der er ved en given social indsats og /eller de økonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, en social indsats har på borgerne. Socialstyrelsen skelner mellem omkostningsanalyser og økonomiske evalueringer:

  • Omkostningsanalyser kan bestå af en udgiftsanalyse eller en omkostningsvurdering og kræver kun viden om indsatsens omkostninger
  • En økonomisk evaluering forudsætter viden om indsatsens omkostninger, effekt for deltagerne og evt. også de økonomiske konsekvenser, der følger af en given indsats. Den økonomiske evaluering kan være være en cost-effectiveness, budgetøkonomisk eller samfundsøkonomisk analyse

Publikationen beskriver, hvordan de forskellige typer økonomiske analyser gennemføres, og hvordan Socialstyrelsens værktøjer - Socialstyrelsens Omkostningsmodel og Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) - kan bruges til henholdsvis omkostningsvurderinger og budgetøkonomiske analyser af sociale indsatser.

Socialstyrelsens Omkostningsmodel

Socialstyrelsen har udviklet et redskab, der kan hjælpe dig med at lave en omkostningsvurdering af en social indsats. Omkostningsmodellen er bygget på samme principper for omkostningsvurderinger, som beskrives i denne publikation.

Læs mere om Socialstyrelsens Omkostningsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Socialstyrelsen har udviklet Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. SØM er et værktøj til at beregne de budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatseredskab. 

Læs mere om Den Socialøkonomiske Investeringmodel, SØM


Hent publikationen