Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Nye veje

Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Pjece om initiativer, der styrker den aktive deltagelse i samfundet for personer med handicap. Pjecen er baseret på erfaringerne med 30 konkrete indsatser.
Nye veje

Erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap” er samlet i denne pjece.

Over 30 initiativer var iværksat og afprøvet i næsten lige så mange kommuner i perioden 2015-17. De var alle rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap og havde øget inklusion i samfundet som det overordnede mål. 

Brugen af frivillige, både med og uden handicap, og personer med handicap som aktive deltagere og medspillere i lokalsamfundet, fx inden for kultur, idræt, friluftsliv og ferieture var i fokus, ligesom der var mange erfaringer med fællesskaber på tværs af støttetilbud, kommuner og frivillige.


Hent publikationen