Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Midtvejsevaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform

Midtvejsevaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform

Denne rapport formidler resultaterne af første del af en evaluering af Servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke
Midtvejsevaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform

Som led i Barnets Reform vedtoges Servicelovens § 49a om udveksling af oplysninger uden forældresamtykke og § 153 om præcisering af fagpersoners skærpede underretningspligt.

Formålet med de to lovbestemmelser er at sikre, at kommunerne så tidligt som muligt opsporer og hjælper børn, når der er bekymring for deres trivsel. Denne midtvejsevaluering viser, hvordan kommunerne har implementeret de nye regler

I anden og afsluttende del af evalueringen belyses virkningen af de to lovbestemmelser:

Evaluering af lovændringer i forbindelse med Barnets Reform (afsluttende evaluering) 


Hent publikationen