Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Anvendelse af opsporingsmodellen - Arbejdsbeskrivelse for sundhedsplejersker

Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for sundhedsplejersker

Formålet med opsporingsmodellen er at understøtte en tidlig opsporing af børn i en udsat position. Denne arbejdsbeskrivelse beskriver opsporingsmodellens arbejdsprocesser for sundhedsplejersker.

Opsporingsmodellen består af fire metoder, som skal understøtte den tidlige opsporing af børn i en udsat position. Opsporingsmodellen sætter fokus på børns trivsel og børns overgange til nye institutioner. Men den understøtter også de fagprofessionelle ved at give mulighed for ekstern faglig sparring og brug af en dialogmodel, som skal sikre effektive møder. Opsporingsmodellen understøtter en fælles systematik og et fælles sprog mellem de fagprofessionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Der er udarbejdet to værktøjer til arbejdet med opsporingsmodellen:

1. En guide til opsporingsmodellen. Guiden giver en indføring i opsporingsmodellens grundlæggende værdier og teorier og beskriver overordnet de fire metoder. 

Publikation: "Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position - Anvendelse af opsporingsmodellen"

2. En arbejdsbeskrivelse, hvor opsporingsmodellens arbejdsprocesser beskrives for de forskellige faggrupper, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Denne arbejdsbeskrivelse er målrettet sundhedsplejersker. Der findes tilsvarende arbejdsbeskrivelser for fagprofessionelle inden for dagpleje, vuggestue og børnehave. Tilgå disse på nedenstående links. 

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for dagplejere"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i vuggestuen"

Publikation: "Tidlig opsporing af børn i en udsat position - Arbejdsbeskrivelse for fagprofessionelle i børnehaven"

Hent arbejdsbeskrivelsen for sundhedsplejersker på nedenstående link. 


Hent publikationen