Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Nordic co-operation on young people’s mental health. Cross-Nordic collaboration and practice examples

Nordic co-operation on young people’s mental health. Cross-Nordic collaboration and practice examples

Sammen med repræsentanter fra de nordiske lande har Socialstyrelsen haft til opgave at udarbejde en oversigt over snitflader mellem sundheds- og socialsektoren i Norden samt give praksiseksempler på indsatser eller samarbejdsmodeller, der går på tværs af de to sektorer. Dette arbejde er samlet i det foreliggende notat.
Nordic co-operation on young people’s mental health. Cross-Nordic collaboration and practice examples

Notatet er baseret på det nordiske netværks aktuel bedste viden om tværsektorielt samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren og en kortlægning af indsatser rettet mod unge med psykisk mistrivsel ud fra et specifikt sæt kriterier. Notatet præsenterer organiseringen af sundheds- og socialsektorerne i de nordiske lande med det formål at skabe et overblik over den kontekst, som praksiseksemplerne opererer i.

De identificerede eksempler på indsatser fra praksisfeltet kan bruges som inspiration til implementering og/eller udvikling af identiske eller lignende interventioner på tværs af Norden.

Overblikket over de nordiske landes organisering af indsatser rettet mod børn og unge i psykisk mistrivsel viser, at ansvarsfordelingen mellem sundheds- og socialsektoren er forskellig mellem de nordiske lande. De nordiske lande er opdelt i regioner og kommuner, som på forskellig vis har ansvaret for unge i psykisk mistrivsel.

Praksiseksemplerne, som alle i større eller mindre grad involverer både sundheds- og socialsektoren, retter sig mod unge i psykisk mistrivsel eller unge med psykiske lidelser. Eksemplerne er opdelt efter, om der er tale om interventioner eller samarbejdsmodeller/strategier. Interventionerne er igen opdelt efter, om der er tale om universelle, selektive eller indicerede indsatser. Det nordiske netværk har bidraget med praksiseksempler, der falder ind under alle tre kategorier. Størstedelen er kategoriseret som værende selektive indsatser, men der er enkelte eksempler på universelle indsatser og en enkelt indiceret indsats.

Samarbejdsmodellerne/strategierne indebærer tværfagligt samarbejde og formaliserede og standardiserede metoder. Tværfagligt samarbejde indebærer, at praktikere organiserer sig i tværfaglige teams for at sikre en helhedsorienteret indsats. Blandt de formaliserede og standardiserede metoder er der eksempler på, hvordan disse kan bidrage til klare rammer for, hvordan praktikere kan arbejde ud fra strategier og standardiserede og formaliserede metoder.

Baggrund

Notatet er ét ud af tre notater i det nordiske projekt om psykisk sårbare unge. Notat 1 med resultater af en videnskortlægning kan du læse her. Notat 3 vil samle konklusionerne for notat 1 og 2 samt indkredse mulige behov for fremtidig forskning. Notat 3 forventes at blive publiceret ultimo 2022 eller primo 2023.

Notatet er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Folkehelseinstituttet (Norge), Folkhälsomyndigheten (Sverige), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Finland), Embætti landlæknis (Island), Almannaverkið (Færøerne) og Naalakkersuisut (Grønland).

 

Notatet er skrevet på engelsk.


Hent publikationen