Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Nordic co-operation on young people’s mental health

Nordic co-operation on young people’s mental health

En stigende andel af unge i Norden oplever psykisk mistrivsel. Den psykiske mistrivsel påvirker de unges hverdag, og der er en risiko for, at den kan føre til psykiske lidelser og social marginalisering, hvis den ikke håndteres tidligt. Sammen med repræsentanter fra de nordiske lande har Socialstyrelsen kortlagt risiko- og beskyttelsesfaktorer til psykisk mistrivsel, der kan bidrage til mulige forklaringer til stigningen i psykisk mistrivsel blandt Nordens unge.
Nordic co-operation on young people’s mental health

Kortlægningen tager udgangspunkt i nordiske forskningsstudier, der har undersøgt forskellige faktorers sammenhæng med psykisk lidelse blandt unge i hele Norden. Studierne omhandler sammenhænge eller korrelationer mellem forskellige risikofaktorer og psykiske lidelser, og ikke årsagerne hertil. Det betyder, at der på baggrund af de inkluderede undersøgelser ikke kan beskrives en årsag-virkning, som for eksempel, at et dårligt socialt miljø i skolen, en usund livsstil eller brug af sociale medier nødvendigvis fører til psykiske lidelser. Det, undersøgelserne viser, er udelukkende, at der er en sammenhæng mellem de forskellige risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og unges psykiske velbefindende.

Netværket har identificeret syv tematikker med afsæt i de nordiske forskningsstudier. Disse er faktorer relateret til skole og uddannelse, livsstil, psykosociale problemer, etnicitet og migration, kultur og urbefolkning, digitale medier samt socioøkonomiske faktorer.

Kortlægningen er skrevet på engelsk.


Hent publikationen