Forside > Udgivelser > Når du er sigtet eller har en dom

Når du er sigtet eller har en dom

Til personer med nedsat funktionsevne.

NB! I den første download-version af folderen til anbragte borgere var der en væsentlig fejl, idet ordet ’ikke’ var faldet ud på s. 5, 4. afsnit. Fejlen er rettet i denne version.

En lettilgængelig folder til borgere med udviklingshæmning og lignende, der er sigtet eller har en dom for at have begået kriminalitet, og som derfor er anbragt på en boform for voksne. I folderen kan borgeren læse om de indgreb, personalet må bruge for at forhindre ny kriminalitet, og hvornår de må bruges. Borgeren kan også læse om, hvad man som sigtet eller domfældt kan gøre, hvis man ikke mener, personalet har lov til at bruge et indgreb.


Hent publikationen

Der findes desuden to andre publikationer:

Domfældte og sigtede med udviklingshæmning i boformer. Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder
Her kan man desuden få inspiration til, hvordan man som pårørende og bistandsværge kan samarbejde med den anbragte selv og med personalet.

og

HÅNDBOG: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats – til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende