Forside > Udgivelser > MST - Erfaringer fra danske kommuner

MST - Erfaringer fra danske kommuner

Socialstyrelsen arbejder for, at indsatserne på det sociale område skal skabe positiv udvikling i borgerens liv heriblandt Multisystemisk Terapi (MST).
MST - Erfaringer fra danske kommuner

Socialstyrelsen støtter udbredelsen af veldokumenterede indsatser målrettet unge i adfærdsvanskeligheder. Erfaringerne fra kommunerne viser en positiv effekt for unge, der udviser udadreagerende og aggressiv adfærd, er involveret i kriminalitet eller er i et misbrug.


Hent publikationen