Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Model for mentorindsats til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD

Model for mentorindsats til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD

Udgivelsen beskriver en model for mentorindsats. Målgruppen er unge, der er i alderen 12- 23 år og har en udadreagerende adfærd, herunder ADHD.

I forbindelse med satspuljeprojektet Forældreprogrammer, som blev gennemført i 2016-2017, udviklede og afprøvede Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS en mentormodel målrettet mentor- og støttekontaktpersonsordninger til unge med udadreagerede adfærd, herunder ADHD.

Modellen er udviklet, så den kan anvendes inden for alle lovmæssige og organisatoriske rammer (herunder SEL § 52, stk. 3, § 11, stk. 3, beskæftigelseslovgivningen og frivillige mentorer).

Målgruppen for den mentorindsats, som modellen henviser til, er børn og unge, der er i alderen 12-23 år og har en udadreagerende adfærd – herunder som følge af ADHD.

Modellen består af 15 konkrete anbefalinger til mentorindsatsen for unge med ADHD og ADHD-lignende adfærd. Anbefalingerne i modellen er ledsaget af eksempler fra praksis i de tre kommuner (Odsherred, Faaborg-Midtfyn og Næstved), der har arbejdet mest med modellen. Eksemplerne er udvalgt på baggrund af afprøvningskommunernes konkrete erfaringer med anbefalingerne.


Hent publikationen