Forside > Udgivelser > Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Håndbog

Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Håndbog

Håndbogen beskriver en model for en integreret indsats, som er udviklet for at give kommuner og regioner en samlet indføring i, hvordan de kan samarbejde om at tilbyde borgere med sindslidelse og misbrug en integreret og sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.
Integreret indsats for borgere med sindslidelse og misbrug - Håndbog

Mennesker med svære sindslidelser og samtidigt misbrug tilhører en af de socialt mest udsatte grupper i Danmark. Grundet deres problemstilling har de behov for en indsats, som går på tværs af socialpsykiatrien, misbrugsbehandlingen og regionspsykiatrien. Dette tværsektorielle samarbejde indebærer høj grad af tværfaglig koordinering og en fælles forståelse og problemanalyse af den enkelte borgers situation.

Håndbogen indeholder anvisninger til, hvordan organisering, sagsbehandling og arbejdsgange indrettes, så de understøtter det tværsektorielle samarbejde, og hvordan kommuner og regioner kan sikre en effektiv implementering og forankring af modellen i praksis. Håndbogen kan anvendes både i forbindelse med etableringen af en integreret indsats og som et praktisk opslagsværk i det daglige arbejde med modellen.


Hent publikationen