Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

Socialstyrelsen har som led i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde udarbejdet et første udkast til en generel model for, hvordan man kan beskrive specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede socialområde.
Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

I forbindelse med evalueringen af det specialiserede socialområde skal Socialstyrelsen som led i spor 2 udvikle og afprøve en generel model for, hvordan man kan beskrive specialiseringsniveauer for målgrupper, indsatser og leverandører på det specialiserede socialområde. Socialstyrelsens udkast af december 2020 kan hentes på denne side.

Modellen skal anvendes til at skabe overblik over målgruppers forskellige behov og det landskab af leverandører af sociale indsatser, der skal kunne imødekomme disse behov. Modellen skal efterfølgende kunne udbredes med henblik på specialeplanlægning på det specialiserede socialområde i relevant omfang og med inspiration fra sundhedsområdet.

Modellen skal kunne udbredes til at gælde alle målgrupper på det specialiserede socialområde, men den afprøves i projektperioden på tre målgrupper, der på baggrund af en række principper er udvalgt af social- og indenrigsministeren. Det drejer sig om børn, unge og voksne med henholdsvis erhvervet hjerneskade, autisme og synsnedsættelse. Det er tre ud af i alt 46 målgrupper, der på Tilbudsportalen er klassificeret som målgrupper for tilbudsstrukturen på det specialiserede socialområde.

Den generelle model består af fire delementer:

  1. En overordnet graduering af det specialiserede sociale område i tre forskellige niveauer for specialisering
  2. Udarbejdelse af målgruppebeskrivelser med udgangspunkt i målgruppens problemstillinger og indsatsbehov på forskellige specialiseringsniveauer
  3. Indplacering af leverandører på forskellige specialiseringsniveauer med udgangspunkt i en række generelle parametre omsat til målgruppespecifikke vejledninger
  4. Organisering og proces for afprøvning af den generelle model på de tre udvalgte målgrupper gældende for projektperioden

Den generelle model er udarbejdet med inspiration fra sundhedsområdet under hensyntagen til, at socialområdets lovgivningsmæssige og faglige rammer adskiller sig betydeligt fra sundhedsområdet. Der er derudover hentet inspiration fra beskrivelsen af specialiseringsniveauer i den nationale koordinationsstruktur, som er en af de nuværende mekanismer til undgå uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde. Endvidere er der hentet inspiration fra systematikken i den kvalitetsmodel, socialtilsynene anvender til at vurdere kvaliteten i de sociale tilbud, der er omfattet af socialtilsynsloven.


Hent publikationen