Forside > Udgivelser > Minirapport: Sproget kan styrkes!

Minirapport: Sproget kan styrkes!

Dette er en formidlende rapport om resultaterne fra sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget.
Minirapport: Sproget kan styrkes!

SPELL og Fart på sproget blev begge gennemført for at undersøge om det er muligt at understøtte sprogtilegnelsen hos børn dagtilbud i Danmark. Det skal ses i lyset af det tidlige sprogs betydning for senere læsning og for skolegang og senere muligheder.

I denne rapport præsenteres resultaterne af de første lodtrækningsforsøg i Danmark der har undersøgt effekten af systematiske og eksplicitte sprogindsatser i dagtilbud. Studierne er gennemført af forskere fra Syddansk Universitet og fra USA i samarbejde med Rambøll Management Consulting og Teknologisk institut.


Hent publikationen