Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Midtvejsnotat: Implementering af ”Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Midtvejsnotat: Implementering af ”Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Implementeringsresultater af forsøgsprojektet ”Fast tilknyttede læger på plejecentre” som blev gennemført fra 2012 til 2014
Midtvejsnotat: Implementering af ”Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Midtvejsnotatet er relateret til forsøgsprojektet ”Fast tilknyttede læger på plejecentre”, som blev gennemført fra 2012 til 2014. Forsøgsprojektets formål var at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb for borgere på plejecentre via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale.

Dette midtvejsnotat er udarbejdet for Socialstyrelsen af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Notatet har fokus på implementeringen. En endelig evaluering er udgivet i 2014.

Midtvejsnotatet rummer ud over en litteraturliste fire korte afsnit, der beskriver hhv. formål, forsøgsprojektet, selve implementeringen og opmærksomhedspunkter.


Hent publikationen