Forside > Udgivelser > Metodemanual for Social Færdighedstræning

Metodemanual for Social Færdighedstræning

Denne manual er målrettet de 9 måneders samlede gruppeforløb. Sammen med metodebeskrivelsen, kompendiet og arbejdsbogen udgør den det samlede SFT metode og uddannelse.

I social færdighedstræning indgår der både kerneelementer, som er elementer der ikke må ændres ved, og justerbare elementer, der kan tilpasses det konkrete gruppeforløb.

Manualen præsenterer dels de fire kernelementer og fungerer som et oplæg til, hvilke metoder og hjemmeøvelser man med fordel kan bruge i hver session.

Det forudsættes, at SFT-trænerne har modtaget kursus i SFT for at kunne bruge manualen. Hvis man er tryg og godt inde i metoder og SFT-elementer, kan man være mere fri. Hvis man er usikker, kan man gå tilbage og gøre mere præcis, hvad der foreskrives i manualen.


Hent publikationen