Forside > Udgivelser > Metodehåndbog - værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Metodehåndbog - værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Socialstyrelsen har sammen med otte kommuner udviklet nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Værktøjerne kan understøtte sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Socialstyrelsen har sammen med otte kommuner udviklet nye værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Værktøjerne kan understøtte sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Metodehåndbogen giver en grundig indføring i baggrunden for og opbygningen af værktøjerne. I håndbogen gennemgås de enkelte elementer i værktøjet til udredning og til handleplan trin for trin. Herudover indeholder håndbogen afsnit om relevant lovgivning, tjeklister og konkrete eksempler på værktøjernes anvendelse. Håndbogen kan både læses i sin helhed og bruges som opslagsværk.

Værktøjerne skal styrke arbejdet med udredning og handleplan, understøtte match mellem barn og indsats samt give bedre grundlag for løbende at dokumentere effekterne af indsatsen. Desuden understøtter de nye værktøjer systematisk inddragelse af familien og samarbejdet mellem myndighed og leverandør.


Hent publikationen